EEN KLASSE APART IN VERZEKERDE KWALITEIT

Medisch


Bent u op zoek naar een verzekering die de gevolgen dekt van mogelijk te ontstaan letsel, dan hebben wij hiervoor verschillende alternatieven. Hierbij kan gedacht worden aan de zorgverzekering, waarbij de basisdekking voor elke Nederlandse ingezetene verplicht is. Maar voor een zelfstandig ondernemer zijn de gevolgen groter dan alleen het letsel zelf, zo kan daarbij gedacht worden aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering, die de inkomensterugval kan opvangen in geval van gedeeltelijke of gehele arbeidsongeschiktheid. Ook een ongevallenverzekering kan dekking bieden, hierbij wordt een bedrag uitgekeerd bij blijvende invaliditeit en/of overlijden.

« terug