EEN KLASSE APART IN VERZEKERDE KWALITEIT

WGA - Hiaat


Vanaf het moment dat uw werknemer in de WIA komt, ontvangt uw werknemer gedurende 3 tot 38 maanden (afhankelijk van het arbeidsverleden) een loongerelateerde uitkering. Tijdens deze periode wordt er niet gekeken naar het feit of de werknemer minimaal de helft van zijn resterende verdiencapaciteit benut. Er wordt dus onafhankelijk hiervan aangevuld tot 70% van het laatstverdiende loon.

Na deze tijd (maximaal 38 maanden) is het wel van belang of minimaal de helft van de resterende verdiencapaciteit wordt benut. Zo ja, dan krijgt diegene een loonaanvullende uitkering. Zo nee, dan krijgt diegene een vervolguitkering. Deze vervolguitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Bij onvoldoende benutting van de resterende verdiencapaciteit krijgen werknemers te maken met een grote inkomensterugval. Deze inkomensterugval is het verschil tussen de loongerelateerde of de loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering. Dit wordt het WGA-Hiaat genoemd.

Dit hiaat is te verzekeren voor uw werknemers. Heeft u hier oren naar als secundaire arbeidsvoorwaarde? Wij zijn u graag van dienst!

« terug