EEN KLASSE APART IN VERZEKERDE KWALITEIT

Verzuim


Ziekteverzuim is een reëel financieel risico voor elk bedrijf met werknemers. Gedurende de eerste twee jaar moet u zieke medewerkers 70% van het loon doorbetalen. Een verzuimverzekering helpt u zowel bij het financiële aspect als bij uw wettelijke verplichtingen.

Door de Wet Poortwachter heeft u als werkgever meer verantwoordelijkheden gekregen voor de re-integratie van zieke werknemers. Een goede verzuimverzekering beperkt niet alleen uw financiële risico’s, maar helpt u ook bij de re-integratie van uw mensen.

Verder kunt u gebruik maken van gespecialiseerde arbodiensten om het ziekteverzuim in uw bedrijf terug te dringen. Op die manier weet u zeker dat u aan alle eisen van de Wet Poortwachter voldoet zonder dat het u veel inspanning hoeft te kosten.

Het samenstellen van een goede verzuimverzekering tegen een scherpe premie hangt onder andere af van de arbeidsvoorwaarden binnen uw bedrijf en uw wensen ten aanzien van preventie en verzuimmanagement. Wij helpen u graag met het maken van uw afwegingen. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

Voordelen van de verzuimverzekering

  • Risicobeheersing ziekteverzuim door vaste premiestelling.
  • Begeleiding van re-integratietrajecten én actieve preventie van ziekteverzuim.
  • Eenvoudig voldoen aan de eisen van de Wet Poortwachter.
  • Administratieve afhandeling en uitbetaling wordt voor u gedaan.

« terug