EEN KLASSE APART IN VERZEKERDE KWALITEIT

Personeel


Als ondernemer heeft uw bedrijf wellicht personeel in dienst. Naast het feit dat deze personeelsleden werkzaamheden voor u verrichten, brengt het personeel ook risico's met zich mee. Naast dat u aansprakelijk bent voor hun werkzaamheden, loopt u ook risico's wanneer een werknemer langdurig ziek is. Uw personeelslid kan bijvoorbeeld geen of weinig werkzaamheden voor u verrichten, terwijl u het loon dient door te betalen. Wettelijk bent u verplicht om in geval van ziekte 70% van het laatstverdiende loon door te betalen gedurende de eerste twee jaar. Dit risico is af te dekken met een ziekteverzuimverzekering.

Na deze twee jaar zorgt het UWV voor een uitkering aan uw personeelslid wanneer deze nog steeds 35 tot 80% arbeidsongeschikt is, echter brengen zij een deel van deze kosten bij u in rekening gedurende maximaal 10 jaar. Dit risico kan ook worden afgedekt door een verzekering hiervoor af te sluiten.

 Uw personeel is waarschijnlijk zeer belangrijk voor uw onderneming, dit kunt u ook tonen door goede secundaire arbeidsvoorwaarden te scheppen, dit kan door bijvoorbeeld aanvullende verzekeringen collectief af te sluiten voor uw personeel die zorgen voor een aanvulling bovenop hetgeen waar zij conform de wet recht op hebben.

Wilt u uw zaken voor en omtrent uw personeel goed geregeld hebben, neem dan gerust contact met ons op voor een passende oplossing!

« terug