EEN KLASSE APART IN VERZEKERDE KWALITEIT

WGA - Eigen Risicodrager


Als een werknemer langdurig ziek wordt of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, is dat ook voor u als werkgever vervelend. Helemaal als het langer duurt dan twee jaar, kan dit u veel geld kosten. Deze ongewenste kosten houdt u beheersbaar met een verzekering WGA eigen risicodrager.

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is bedoeld voor gedeeltelijk (35-80%) arbeidsongeschikte (ex-)werknemers en volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikte medewerkers.

Van u als ondernemer wordt verwacht dat u, voor werknemers die hier mee te maken krijgen, als eerste zoekt naar ander werk binnen uw eigen organisatie. Als dat niet mogelijk is, wordt van u verwacht dat u een actieve bijdrage levert aan de werkhervatting bij een andere werkgever.

Om u te prikkelen hiervoor uw uiterste inspanning te doen, worden de eerste 10 jaar van een WGA-uitkering van (ex-)werknemers door het UWV bij u in rekening gebracht. Met de verzekering WGA eigen risicodrager betaalt u niet langer de gedifferentieerde WGA premie aan het UWV, maar verlegt u alles naar uw verzekeraar. Deze neemt tevens alle verplichtingen aangaande de uitkering én het re-integratietraject van u over.

Omdat u een vast bedrag WGA premie aan de verzekeringsmaatschappij betaalt, weet u precies waar u aan toe bent. Dit bedrag is stabiel en in bijna alle gevallen lager dan de premie die u aan het UWV zou betalen. Daarnaast weet u zich ervan verzekerd dat er direct alles aan wordt gedaan om uw werknemer optimaal te laten re-integreren.

Wij helpen u graag met het maken van zorgvuldige afwegingen over het eigen risico WGA en het vinden van een goede verzekering. Neem gerust contact met ons op voor een adviesgesprek.

Voordelen van de verzekering WGA eigen risicodrager:

  • Stabiele en lagere premie dan bij het UWV.
  • Werkgeverslasten zijn meeverzekerd.
  • Administratieve afhandeling wordt gedaan door de verzekeringsmaatschappij.
  • Professionele re-integratie wordt uitgevoerd in samenwerking met de verzekeraar.

« terug