EEN KLASSE APART IN VERZEKERDE KWALITEIT

WIA - Excedent


Om de hoogte van de uitkering te berekenen, gebruikt het UWV het dagloon. Dat is het loon dat de verzekerde gemiddeld per dag verdiende. Voor het dagloon geldt een maximum: het maximumdagloon. Als het dagloon van de verzekerde hoger is dan het maximumdagloon, gebruikt het UWV het maximumdagloon om de hoogte van de uitkering te berekenen.

Het loongedeelte boven het maximumdagloon is het excedent. Dit is dus niet wettelijk verzekerd. Werknemers met een loon boven dit maximum ontvangen bij arbeidsongeschiktheid daarom sowieso minder dan 70% van hun laatstverdiende loon.

De WIA-excedentverzekering verzekert daarom het inkomensdeel boven het maximumdagloon. De excedentverzekering vult vaak aan tot 70% van het laatstverdiende loon.

Wilt u deze verzekering afsluiten voor u werknemers als secundaire arbeidsvoorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op.

« terug